Valikko Sulje

Leimikko tilan länsipäähän

Kärpänojan tilan länsipäähän on tehty noin kymmenen hehtaarin leimikko. Hakattava alue on kokonaan uudistuskypsää metsää. Puusto on valtaosin mäntyä. Hakkuumäärä on noin 2 200 kuutiometriä. Kärpänojan metsien kestävä hakkuumäärä on noin tuhat kuutiometriä vuodessa. Hakkuita ei ole tehty useisiin vuosiin, joten tämä hakkuu on erittäin hyvin kestävyyden puitteissa. Puukaupat tehtiin tavanomaisen tarjouskilpailun perusteella ja ostajaksi valittiin Versowood Oy. Alue uudistetaan osin luontaisesti siemenpuut jättäen ja
osalle aluetta istutetaan kuusentaimia. Osalla aluetta on jo taimet valmiina luontaisesti syntyneinä.

Kärpänojan talouskeskus rakennuksineen ei ole tarpeen säätiön toiminnan perustarkoituksen kannalta. Siksi se myytiin 17.3.2022 allekirjoitetulla kaupalla yksityiseen käyttöön. Tilakeskuksen määräala peltoalueineen on kooltaan noin kahdeksan hehtaaria.

Kuva: Hakkuualat uudistetaan määrätietoisesti. Kuvannut Antti Koskimäki.